NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresse [size = ] størrelse Angiver RAS-serverens IPX-adressegruppe firstnet - Det første IPX-netværksnummer i gruppen. (hexadecimal) størrelse - Det samlede antal IPX-adresser i gruppen. Hvis nul er angivet, vil gruppen vokse dynamisk efter behov. (decimal)

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver RAS IPX-adressegruppen. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Sletter oplysninger om routers?gning.
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh diag show version
Viser Windows- og WMI-version.
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm

0.077

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Was ist svchost.exe bei Windows?

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /

Schutz vor Viren und Schadsoftware auf Windows 10, aber wie?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /