NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresse [size = ] størrelse Angiver RAS-serverens IPX-adressegruppe firstnet - Det første IPX-netværksnummer i gruppen. (hexadecimal) størrelse - Det samlede antal IPX-adresser i gruppen. Hvis nul er angivet, vil gruppen vokse dynamisk efter behov. (decimal)

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver RAS IPX-adressegruppen. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Sletter oplysninger om routers?gning.
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh diag show version
Viser Windows- og WMI-version.
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.14

How can i customize the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Kann man das Aero in Windows 7 zu 100 ausschalten, nicht nur deaktivieren?

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /

CMD Befehle um die Energieeinstellungen unter Windows zu Steuern, mit Beispielen?

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /