NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ipx ğ set ğ pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adres [size = ] boyut RAS sunucusunun IPX adresi havuzunu ayarlar firstnet - havuzdaki ilk IPX ağ numarası. (onaltılık) size - havuzdaki toplam IPX adresi sayısı. Sıfır belirtilirse havuz gerektikçe dinamik olarak büyüyecektir. (onluk)

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Komutları RAS IPX adres havuzunu ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Yönlendirici keşif bilgilerini siler.
netsh ras aaaa
`netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show version
Windows ve WMI sürümünü görüntüler.
netsh routing ip nat dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface portproxy set v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete filter
Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
RAS IPX adres havuzunu ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.281
14003

What is a url?

 /

NAS und Netzwerke werden am Windows 10 Computer nicht erkannt (Netzlaufwerk einrichten)?

 /

Bei hohem Windows DPI, verwischte Darstellung der Schrift und Symbole!

 /

Using the File Explorer address bar!

 /

For what please these energy efficiency improvements for MS Windows OS?

 /

Turn off screen lock Windows 10, but can I?

 /

Wie kann ich das Windows 10 herunterfahren?

 /

Trim string in cpp?

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

How to remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

Use the directory tree in the Explorer address line!

 /

Help on Windows 10 I can not copy the files, what am I doing wrong?

 /