NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresse [size = ] størrelse Angir RAS-serverens IPX-adresseområde firstnet - det første IPX-nettverksnummeret i utvalget. (heksadesimalt) size - det totale antallet IPX-adresser i utvalget. Hvis null angis, vil utvalget vokse dynamisk etter behov. (desimalt)

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - kommando Angir RAS IPX-adresseutvalget. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Sletter informasjon om ruteroppdagelse.
netsh ras aaaa
Endrer til konteksten "netsh ras aaaa".
netsh diag show version
Viser Windows- og WMI-versjonen.
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir RAS IPX-adresseutvalget. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.186
13637

Ausführen Dialog Alternative für Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Set the time for Windows 11 automatic maintenance!

 /

What are visual artifacts?

 /

Gif animations in the Quad Explorer on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

How to disable some Service via msconfig on Windows 11, 10, ...?

 /

Does the SIEMENS NIXDORF keyboard work on Windows 10/11?

 /

Install / activate XPS viewer in Windows 11?

 /

Der Kalender für den Windows 11, 10, ... Desktop! 

 /

Windows 11 blocks desktop programs from starting!

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /