NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Określa, czy dane przesyłane w sieci IP od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer RAS jest przyłączony. mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mają dostęp do serwera RAS i wszystkich sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET / ACCESS

netsh ras ipx set access - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Pokazuje parametry dla określonego interfejsu wirtualnego.
netsh p2p group show
Wyświetla informacje.
netsh winsock
Zmiany w kontekście `netsh winsock'.
netsh routing ip delete boundary
Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu.
netsh interface ipv6 isatap
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 isatap'.
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Wyświetla informacje o odkryciu routera.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/access.htm
0.374
18171

How to start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

CMD prompt practically at the Start menu directory!

 /

How can i translate ProcessKO or customize the language?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Search excluding subdirectorys in the File Explorer search!

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP and 7 cursor?

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10!

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /