NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Określa, czy dane przesyłane w sieci IP od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer RAS jest przyłączony. mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mają dostęp do serwera RAS i wszystkich sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET / ACCESS

netsh ras ipx set access - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Pokazuje parametry dla określonego interfejsu wirtualnego.
netsh p2p group show
Wyświetla informacje.
netsh winsock
Zmiany w kontekście `netsh winsock'.
netsh routing ip delete boundary
Usuwa granice zakresu multiemisji z interfejsu.
netsh interface ipv6 isatap
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 isatap'.
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Wyświetla informacje o odkryciu routera.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/access.htm
0.14
18171

Difference Individual photos and images from directorys?

 /

Was sind Zeitzonen?

 /

Löschen Sie eine leere Seite in Microsoft Word (nicht Drucken)!

 /

Reserve virtual memory C++, Windows?

 /

Difference between ???

 /

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

Print directory size on all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Connection to remote desktop service via command prompt!

 /

Can I use the desktop calendar in Office for commercial purposes?

 /