netsh » ras » ipx » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Określa, czy dane przesyłane w sieci IP od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer RAS jest przyłączony. mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mają dostęp do serwera RAS i wszystkich sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET / ACCESS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/access.htm
0.062
18171

Kann ich weiterhin den Countdown in der Stoppuhr auf Windows 11 verwenden?

Standardtext für die Desktop-Kurznotiz unter Windows 11, 10, 8.1, ...!

The second hand on the analog desktop clock on Windows is gone?

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

What are the system requirements for Windows 11?

Help is missing AutoPlay on Windows 11, why?(0)