NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / RAS / AAAA / DUMP

netsh ras aaaa dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud help
Wyświetla listę poleceń.
netsh delete helper
Usuwa bibliotekę DLL pomocnika.
netsh routing ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 set route
Modyfikuje parametry trasy.
netsh routing ip show persistentroutes
Wyświetla trwałe trasy statyczne.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/dump.htm
0.124

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

Can I remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

Can I start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Show delete confirmation dialog in Windows-8.1 when delete file!

 /

Open a second drive of directory in new window (Tab)?

 /