NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Sposób użycia: show ifbinding [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma zostać wyświetlona jego konfiguracja Agenta przekazywania DHCP. W większości wypadków ten parametr można ominąć w celu zapewnienia szczegółowych informacji o każdym interfejsie, w którym włączone jest użycie przekazywania DHCP. rr - Częstotliwość odświeżania w sekundach. Uwagi: wyświetla powiązania adresów IP dla interfejsów. Przykłady: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip add wins
Dodaje statyczny adres serwera WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Pokazuje wirtualne interfejsy OSPF.
netsh p2p group show acl
Wyświetla informacje listy ACL.
netsh winsock dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.156

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change the name?

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, modify)?

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /