NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Sposób użycia: show ifbinding [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma zostać wyświetlona jego konfiguracja Agenta przekazywania DHCP. W większości wypadków ten parametr można ominąć w celu zapewnienia szczegółowych informacji o każdym interfejsie, w którym włączone jest użycie przekazywania DHCP. rr - Częstotliwość odświeżania w sekundach. Uwagi: wyświetla powiązania adresów IP dla interfejsów. Przykłady: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip add wins
Dodaje statyczny adres serwera WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Pokazuje wirtualne interfejsy OSPF.
netsh p2p group show acl
Wyświetla informacje listy ACL.
netsh winsock dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.077

Command prompt, change CMD settings, color, font, ...?

 /

Endet der Support für Windows XP mit dem Start von Windows 7?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Fenster immer im Vordergrund für Drag und Drop!

 /