NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Sposób użycia: show ifbinding [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma zostać wyświetlona jego konfiguracja Agenta przekazywania DHCP. W większości wypadków ten parametr można ominąć w celu zapewnienia szczegółowych informacji o każdym interfejsie, w którym włączone jest użycie przekazywania DHCP. rr - Częstotliwość odświeżania w sekundach. Uwagi: wyświetla powiązania adresów IP dla interfejsów. Przykłady: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip add wins
Dodaje statyczny adres serwera WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Pokazuje wirtualne interfejsy OSPF.
netsh p2p group show acl
Wyświetla informacje listy ACL.
netsh winsock dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.187
18873

The font name is forgotten only the font form is in my head!

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Was ist ein Festplatten Volume?

 /

Unterschied Notepad und WordPad Windows 11, 10, 8.1 + Server!

 /

In Windows 11 weitere Windows-Features aktivieren / deaktivieren!

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Can I stress my Windows 11 PC with this tool?

 /

Create multiple user accounts on the Windows 11 computer!

 /

What is a blockchain!

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 / 11 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Query processors from the computer via command line cmd.exe, but how?

 /

The desktop note is transparent I can barely see the font, why?

 /