NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Bruk: show ifbinding [[index=]heltall] [[rr=]heltall] Parametere: Kode Verdi index - Indeksverdien til det spesifikke grensesnittet du vil vise DHCP Relay Agent-konfigurasjon for. I de fleste tilfeller kan denne parameteren utelates for å tilby per-grensesnitt- detaljer for alle grensesnitt der DHCP-videresending er aktivert. rr - Oppdateringsfrekvens i sekunder. Merknader: Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay Agent. Eksempler: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - kommando Viser IP-adressebindinger for grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Viser virtuelle OSPF-grensesnitt
netsh p2p group show
Viser informasjon.
netsh winsock
Endrer til konteksten "netsh winsock".
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.046

Was bedeutet System Maus-Zeiger verstecken?

 /

Was für Spiele hat Windows 7?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Ich würde gerne den vollständigen Namen des Ordners auf der Registerkarte sehen, anstatt "..."!

 /