NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Bruk: show ifbinding [[index=]heltall] [[rr=]heltall] Parametere: Kode Verdi index - Indeksverdien til det spesifikke grensesnittet du vil vise DHCP Relay Agent-konfigurasjon for. I de fleste tilfeller kan denne parameteren utelates for å tilby per-grensesnitt- detaljer for alle grensesnitt der DHCP-videresending er aktivert. rr - Oppdateringsfrekvens i sekunder. Merknader: Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay Agent. Eksempler: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - kommando Viser IP-adressebindinger for grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Viser virtuelle OSPF-grensesnitt
netsh p2p group show
Viser informasjon.
netsh winsock
Endrer til konteksten "netsh winsock".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser IP-adressebindinger for grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.327
17874

Windows 10 Verzögerung beim Tippen?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

All WiFi / WLAN access points via command from the command prompt!

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Unfortunately, Don't Sleep hangs on Windows 10 and 11 after a while!

 /

Make system settings available on the desktop or in Windows 11 start!

 /

Change your password / disable it on Windows (all OS)?

 /

No password query under Windows despite screen saver, why?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Enter key on Keyboard!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /