NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Bruk: show ifbinding [[index=]heltall] [[rr=]heltall] Parametere: Kode Verdi index - Indeksverdien til det spesifikke grensesnittet du vil vise DHCP Relay Agent-konfigurasjon for. I de fleste tilfeller kan denne parameteren utelates for å tilby per-grensesnitt- detaljer for alle grensesnitt der DHCP-videresending er aktivert. rr - Oppdateringsfrekvens i sekunder. Merknader: Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay Agent. Eksempler: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - kommando Viser IP-adressebindinger for grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Viser virtuelle OSPF-grensesnitt
netsh p2p group show
Viser informasjon.
netsh winsock
Endrer til konteksten "netsh winsock".
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm

0.03

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /