NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnoty index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje vazby adresy IP pro rozhraní. Příklady: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.125
17678

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Hilfe, kann die Sprache am Samsung Handy mit Android nicht ändern!

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

What is the difference between power off/on and restart of the mobile smart phone?

 /

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Can I turn off auto driver updates on Windows 10?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

How to remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

Is there still a classic smart phone excluding internet?

 /

Q-Dir autostart under Windows 10, 8.1, ... and auto update!

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /