NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnoty index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje vazby adresy IP pro rozhraní. Příklady: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.077

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

Wie kann ich die Position der Desktop Uhr ändern?

 /

Geöffnete Pfade im Verlauf vom Explorer Ansicht direkt auswählen!

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /