NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnoty index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje vazby adresy IP pro rozhraní. Příklady: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.249
17678

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Anpassen der Symbol-Größe in der Task-Leiste von Windows 8.1 / 10!

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /

Open the Indexing Options in Windows 10!

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

Start mit der letzten Windows Position und Ansichtseinstellung Explorer Q-Dir!

 /