NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Použití: show ifbinding [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnoty index - Hodnota indexu pro určité rozhraní, pro které chcete zobrazit konfiguraci přenosového agenta DHCP. Ve většině případů může být tento parametr vynechán. V takovém případě poskytne příkaz podrobné údaje o jednotlivých rozhraních pro všechna rozhraní, kde je povoleno použití přenosu DHCP. rr - Obnovovací interval v sekundách. Poznámky: Zobrazuje vazby adresy IP pro rozhraní. Příklady: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.139

T-Online Browser 7 Favoriten einblenden, aber wie?

 /

Windows 7 Service Pack 1 downloaden, wo finde ich die Adresse?

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /