netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Použití: add wins [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kam jsou přidávány servery WINS. addr - Adresa IP přidávaného serveru WINS. index - Určuje index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru WINS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru WINS do staticky konfigurovaného seznamu. Server WINS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server WINS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery WINS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS


Quick - Link:








Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ



Přidá adresu statického serveru WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.062
15923
Executing commands from the file explorer address bars in Q-Dir! Temporarily stop the hibernation of your Windows 11, 10, ... PC? Windows 11 zeigt Ihnen, wie Sie Windows 11 verwenden! Passwort Änderung Aufforderung unter Windows 11? Install Windows 11 on FAT or FAT32, is that possible? Make Q-Dir to be configurable what search tool to start! The Stone Clock for The Windows Desktop! Directory Print Out directly via the MS-Explorer context menu! Die Windows 11 Kompatibilitäts-Checker-App!  File management on Windows can be so easy!



(0)