NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Použití: add wins [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kam jsou přidávány servery WINS. addr - Adresa IP přidávaného serveru WINS. index - Určuje index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru WINS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru WINS do staticky konfigurovaného seznamu. Server WINS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server WINS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery WINS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu statického serveru WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip igmp install
Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá adresu statického serveru WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.311
15923

Convert the FAT32 to NTFS without losing data under Windows 10?

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

Wo finde ich die Einstellungen auf Samsung Galaxy / Android?

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Can I create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch!

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Hide programs in Windows 10!?

 /

Windows 8 Upgrade von Windows 7, Vista, XP, geht das Updaten?

 /

Fast Memory benchmark - test your RAM speed!

 /