NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Format: add wins [name=] [addr=] [[index=]heltal] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor WINS-servere tilføjes. addr - IP-adressen på den WINS-server, du tilføjer. index - Angiver indeks (prioritet) for den angivne adresse på WINS-serveren. Kommentarer: Tilføjer en ny IP-adresse for WINS-serveren til den statistisk konfigureret liste. WINS-serveren er som standard tilføjet sidst på listen. Hvis et indeks er angivet, bliver WINS-serveren placeret på den pågældende plads på listen, og andre servere flyttes nedad for at give plads. Hvis WINS-servere tidligere blev hentet via DHCP, erstatter den nye adresse den gamle liste. Eksempler: add wins "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 add wins "LAN-forbindelse" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serverens adresser.
netsh routing ip rip add neighbor
Tilf?jer en RIP-nabo p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Viser konfigurationsparametre for PNRP SeedServer.
netsh diag help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip igmp install
Installerer IGMP-router/ -proxy og angiver global logf?ring.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.14
16135

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Was ist eine Hexadezimalziffer (Hexa-Zahl)?

 /

Is it legal to make a copy of the MS Windows software!

 /

Hohe CPU-Auslastung durch den Windows Explorer bei 100 Prozent?

 /

Errors, occasional incorrect calculation and centering of the text (DT_CENTER)!

 /

HDD or SSD read out data from a 64-bit computer with 32-bit XP / 10?

 /

Can I still convert BIN images to ISO on Windows 11?

 /

Can I get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

How can I start another registry editor extra window?

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /

Set the time for Windows 11 automatic maintenance!

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /