NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Format: add wins [name=] [addr=] [[index=]heltal] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor WINS-servere tilføjes. addr - IP-adressen på den WINS-server, du tilføjer. index - Angiver indeks (prioritet) for den angivne adresse på WINS-serveren. Kommentarer: Tilføjer en ny IP-adresse for WINS-serveren til den statistisk konfigureret liste. WINS-serveren er som standard tilføjet sidst på listen. Hvis et indeks er angivet, bliver WINS-serveren placeret på den pågældende plads på listen, og andre servere flyttes nedad for at give plads. Hvis WINS-servere tidligere blev hentet via DHCP, erstatter den nye adresse den gamle liste. Eksempler: add wins "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 add wins "LAN-forbindelse" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serverens adresser.
netsh routing ip rip add neighbor
Tilf?jer en RIP-nabo p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Viser konfigurationsparametre for PNRP SeedServer.
netsh diag help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip igmp install
Installerer IGMP-router/ -proxy og angiver global logf?ring.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.171
16135

Is there also a way to save the position of the sticky notes?

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10/11?

 /

Set the standard boot operating system for Windows 11 PCs!

 /

Measure only single read / write speeds on the SSD?

 /

Film.Strip.Explorer ist die Film Streifen Ansicht aus Windows XP für 10! 

 /

Change timestamps for certain files!

 /

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

 /

Wo ist der Ordner von Windows-10/11 Hintergrundbilder!

 /

Clock in the foreground forced and background, ... differences!

 /

Admin desktop shortcut on Windows 11 excluding password!

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /