NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete nbname - V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DELETE

netsh routing ipx netbios delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip add range
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.
netsh interface dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf show interface
Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
netsh p2p group db show
Zobrazí informace.
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/delete.htm

0.077

Disable the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PCs, where is it?

 /

Im Energiesparmodus von Windows-7 das Kennwort bei Reaktivierung anfordern, deaktivieren?

 /