NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete nbname - V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DELETE

netsh routing ipx netbios delete - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip add range
Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.
netsh interface dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf show interface
Zobrazí konfiguraci protokolu OSPF pro zadané rozhraní.
netsh p2p group db show
Zobrazí informace.
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCPHTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/delete.htm

0.046

Bei 'Eigene Dateien' den Pfad ändern in Windows-7, kann man sowas überhaupt?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Wie kann ich die Outlook Express Kontakte nach Windows 7 Live Mail exportieren?

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7 Explorer?

 /

Bei Windows 8.1 und 10 den Energiesparmodus ausschalten, einschalten, bzw. ändern!

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /