NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » delete » nbname

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios delete nbname ? Objekt NBNAME se používá ke konfiguraci statických názvů NETBIOS na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW NBNAME názevrozhr ADD NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] DELETE NBNAME názevrozhr nbnázev [nbtyp] Kde: názevrozhr - název rozhraní. nbnázev - název systému NETBIOS. nbtyp - 1bajtový typ názvu NETBIOS (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné).

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DELETE / NBNAME

netsh routing ipx netbios delete nbname - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, delete, nbname, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
netsh p2p idmgr delete identity
Odstraní identity.
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/delete/nbname.htm
0.265
19507

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

Simply switch from the admin to the standard user in the program!

 /

Muss Windows-7 immer auf NTFS Festplattenpartion installiert sein?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10!

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Disable automatically adjusts the date and time in Windows 10!

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Ändern des Mauszeigers und der Cursor-Größe unter Windows-10, (kleiner, größer)?

 /

Under Windows 10 programs and windows apps disappear, why?

 /