NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » delete » nbname

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios delete nbname ? NBNAME nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki statik NETBIOS adlarını yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW NBNAME ifname ADD NBNAME ifname nbname [nbtype] DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype] Burada: ifname - arabirimin adı. nbname - NETBIOS adı. nbtype - 1 baytlık NETBIOS adı türü (en fazla 2 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı)

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / DELETE / NBNAME

netsh routing ipx netbios delete nbname - Windows 2000/XP - Komutları NETBIOS adlar? listesinden bir NETBIOS ad?n? siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, delete, nbname, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip show config
Geçerli RAS IP yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
DHCP sunucular?n? genel DHCP sunucu listesinden siler
netsh p2p idmgr delete identity
Kimlikleri siler.
netsh add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh routing ip delete scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n? siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
NETBIOS adlar? listesinden bir NETBIOS ad?n? siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/delete/nbname.htm
0.234
19221

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

What are time zones?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, can I?

 /

The category Order on the PC on Software OK!

 /

What is editor?

 /

The difference in file explorer between favorites and Quick links?

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

What is Invisalign?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Symbolabstand auf dem Windows 10 Desktop anpassen (Icon)?

 /

What are mouse tracks?

 /

What is an illustration?

 /