NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 isatap show state
Wyświetla stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt.
netsh ras aaaa show accounting
Wyświetla bieżącego dostawcę kont.
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf add range
Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.171
15385

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 10 taskbar!

 /

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!

 /

What is a hardware keyboard?

 /

Enable print logging on Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Wo finde ich die Einstellungen auf Samsung Galaxy / Android?

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

What are address classes?

 /