NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 isatap show state
Wyświetla stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt.
netsh ras aaaa show accounting
Wyświetla bieżącego dostawcę kont.
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf add range
Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.062

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Windows 8 HAL_INITIALIZATION_FAILED Fehler bei der Installation?

 /