NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show global - Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. show ifbinding - Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów. show ifconfig - Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. show ifstats - Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. show interface - Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Wyświetla informacje o filtrze pakietów.
netsh ras add authtype
Dodaje typy uwierzytelnień, które serwer RAS będzie negocjował.
netsh firewall set portopening
Ustawia konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf delete interface
Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu.
netsh lan dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx sap show
Wyświetla informacje o konfiguracji.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm
0.078

What is svchost.exe on Windows?

 /

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

Kann ich mein Windows-XP auf englisch umstellen?

 /

Erstellen einerer Internet-Verknüpfung im Windows-10 Startmenü?

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /