NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show global - Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. show ifbinding - Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów. show ifconfig - Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. show ifstats - Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. show interface - Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Wyświetla informacje o filtrze pakietów.
netsh ras add authtype
Dodaje typy uwierzytelnień, które serwer RAS będzie negocjował.
netsh firewall set portopening
Ustawia konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf delete interface
Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu.
netsh lan dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx sap show
Wyświetla informacje o konfiguracji.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm
0.061

Wo finde ich die Windows 10 Versions und Build Nummer?

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /

How to Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /