NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show global - Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. show ifbinding - Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów. show ifconfig - Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. show ifstats - Wyświetla statystykę Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. show interface - Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show filter
Wyświetla informacje o filtrze pakietów.
netsh ras add authtype
Dodaje typy uwierzytelnień, które serwer RAS będzie negocjował.
netsh firewall set portopening
Ustawia konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf delete interface
Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu.
netsh lan dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx sap show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm
0.155
14164

Make all windows transparent under MS Windows OS!

 /

Bug fix in the 4 Explorer list view under Windows 11, 10, 8.1!

 /

Windows 11 automatically troubleshoot computer problems, Can I?

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Hotkey zum Wechseln zwischen virtuellen Desktops in Windows 10/11!

 /

Enable print logging on Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

What is QVO, MLC, TLC, MLC in SSD?

 /

Save as PDF document in Quad Explorer under Windows 10!

 /

Which is better, 1920x1080, 1920x1200 or 1680x1050?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

Where is the Windows Subsystem for Linux on Windows 11?

 /