NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Sposób użycia: show ifconfig [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma zostać wyświetlona jego konfiguracja Agenta przekazywania DHCP. W większości wypadków ten parametr można ominąć w celu zapewnienia szczegółowych informacji o każdym interfejsie, w którym włączone jest użycie przekazywania DHCP. rr - Częstotliwość odświeżania w sekundach. Uwagi: wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. Przykłady: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras ipx set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh interface ip show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip relay set global
Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'.
netsh bridge show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.202
22260

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Ist bei der Ruhezustand- und Herunterfahren-Blockierung der Ressourcen Verbrauch hoch?

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Admin Mode!

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

What is an admin mode?

 /

What is Time Machine?

 /

PDF preview, PDF thumbnails Windows Explorer problem!

 /

Beispiele, wie Sie Text unter Windows problemlos einfügen können!

 /

Uninstall WiPing and portable use on Windows Desktops and Server OS!

 /

Scanned Documents Location In Windows 10!

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /