netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Sposób użycia: show ifconfig [[index=]liczba całkowita] [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość index - Wartość indeksu dla określonego interfejsu, dla którego ma zostać wyświetlona jego konfiguracja Agenta przekazywania DHCP. W większości wypadków ten parametr można ominąć w celu zapewnienia szczegółowych informacji o każdym interfejsie, w którym włączone jest użycie przekazywania DHCP. rr - Częstotliwość odświeżania w sekundach. Uwagi: wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. Przykłady: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh ras ipx set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh interface ip show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip relay set global
Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'.
netsh bridge show
Wyświetla informacje.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm
0.155
22260

Warum kann ich in Win-7 als Admin nicht auf alle Dateien, bzw. Ordner zugreifen?

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Hilfe, Windows 7 hat keine Spiele?

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Warum kann ich in Win-7 als Admin nicht auf alle Dateien, bzw. Ordner zugreifen?

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, can I?

 /

Trim string in cpp?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /