NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifconfig ? Format: show ifconfig [[index=]heltal] [[rr=]heltal] Parametre: Tag Værdi index - Indeksværdien for den bestemte grænseflade du ønsker at se DHCP Relay Agent-konfigurationen for. Som regel kan denne parameter udelades til fordel for oplysninger om hver enkelt grænseflade, hvor DHCP Relay er aktiveret. rr - Opdateringshastigheden i sekunder. Bemærkninger: Viser DHCP Relay Agent-konfigurationen for hver grænseflade. Eksempel: show ifconfig rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFCONFIG

netsh routing ip relay show ifconfig - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip show
Viser oplysninger.
netsh routing ip relay set global
Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p idmgr show stats
Viser statistik over identiteter.
netsh bridge set
Indstiller konfigurationsoplysninger
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifconfig.htm

0.03

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

Open the location of an Program in Windows-10 (path, folder)?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Programm Starter bei Portablen und Installations Programmen?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /