NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set global ? Format: set global [[querytimeout=]heltal][[dnsmode=]enable|disable] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi querytimeout - En timeout-værdi i sekunder for DNS-forespørgsler via proxy. dnsmode - En af følgende værdier: enable: Aktiverer DNS-proxyhandling. disable: Deaktiverer DNS-proxyhandling. loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af DNS-proxyhændelser. error: Logfør kun hændelser med relation til DNS proxy. warn: Logfør advarsler med relation til DNS proxy. info: Logfør oplysninger med relation til DNS proxy. Bemærkninger: Indstiller DNS-proxyparametre for alle distribuerede grænseflader. Eksempel: set global 10 enable none Kommandoeksemplet viser hvordan du aktivere DNS proxy globalt til at bruge forespørgsels-timeout på 10 sekunder og indstille logføringsniveauet, så der ikke foretages logføring af DNS- proxyhændelser.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver globale DNS-proxyparametre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add nbname
Tilf?jer et NETBIOS-navn p? listen med NETBIOS-navne.
netsh ras ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ip add dns
Tilf?jer en statisk adresse p? en DNS-server.
netsh routing ip ospf show virtif
Viser parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh p2p group resolve
Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.
netsh show helper
Viser alle hj?lpeprogrammer p? ?verste niveau.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver globale DNS-proxyparametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/global.htm
0.156
17253

Wie schnell startet das Betriebssystem Windows 7?

 /

Die Anmeldeinformationsverwaltung 11, 10, ...!

 /

Meine externe USB Festplatte funktioniert am USB HUB nicht, warum?

 /

Activate offline files in Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /

Option to lock directories?

 /

On the notebook / laptop JKL is 123, what can I do?

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

What is a router?

 /

Optionally as installed or portable Windows Clipboard Tool!

 /

Status: Wird heruntergeladen - 100 Prozent und Windows 10 hängt?

 /

Windows 11 auf einer Standard Festplatte installieren?

 /