NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set global ? Kullanım: set global [[querytimeout=]tamsayı][[dnsmode=]enable|disable] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametreler: Etiket Değer querytimeout - Aracı kullanılan DNS sorguları için zaman aşımı. dnsmode - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: DNS aracısı işlemini etkinleştirir. disable: DNS aracısı işlemini devre dışı bırakır. loglevel - Aşağıdaki değerlerden biri: none: DNS aracısı olaylarının günlüğünü tutma. error: Yalnızca DNS aracısıyla ilgili hataların günlüğünü tut. warn: DNS aracısıyla ilgili uyarıların günlüğünü tut. info: DNS aracısıyla ilgili bilgilerin günlüğünü tut. Açıklamalar: DNS aracısı parametrelerini genel olarak tüm yönlendirilen arabirimler. Örnekler: set global 10 enable none Örnek komut, DNS aracısını nasıl genel olarak 10 saniye sorgu zaman aşımı kullanmak ve gerçekleştirilen DNS aracısı olayları için günlük tutmamak üzere etkinleştirebileceğinizi gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add nbname
NETBIOS adlar? listesine bir NETBIOS ad? ekler.
netsh ras ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ip add dns
Statik bir DNS sunucu adresi ekler.
netsh routing ip ospf show virtif
Belirlenen sanal arabirim parametrelerini gösterir.
netsh p2p group resolve
Gruptaki bir kat?l?mc?y? çözümler ve adresini listeler.
netsh show helper
Tüm üst düzey yard?mc?lar? listeler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/global.htm
0.202
17829

Die Schachteln, die nicht beschriftet sind, kann man Rauchen!

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 10, 8.1, ...?

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

The category desktop decoration and fun on Software OK!

 /

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

The digital Windows desktop clock without lock screen!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Benutzer in Windows 8.1/10 verwalten, hinzufügen oder entfernen!

 /