netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set global ? Použití: set global [[querytimeout=]celé_číslo][[dnsmode=]enable|disable] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota querytimeout - Časový limit v sekundách pro proxy dotazy DNS. dnsmode - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje operace serveru proxy DNS. disable: Zakazuje operace serveru proxy DNS. loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí serveru proxy DNS. error: Protokolovat pouze chyby vztahující se k serveru proxy DNS. warn: Protokolovat upozornění vztahující se k serveru proxy DNS. info: Protokolovat informace vztahující se k serveru proxy DNS. Poznámky: Nastavuje parametry serveru proxy DNS globálně pro všechna směrovaná rozhraní. Příklady: set global 10 enable none Příklad ukazuje, jak lze globálně povolit server proxy DNS tak, aby používal časový limit dotazu 10 sekund, a nastavuje úroveň protokolování tak, aby nebylo prováděno žádné protokolování událostí serveru proxy DNS.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní globální parametry serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní globální parametry serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/global.htm
0.187
18626

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /

Translate or change the Language, how to?

 /

Die Spracherkennung soll nicht mit Windows 10/8 starten, (abstellen)?

 /

Benutzerkonto Sperre unter Windows einrichten!

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /

Portabler Einsatz vom Pixel Tester + Windows 10 Probleme!

 /

Can I uninstall Win Scan To PDF from Windows 10, 8.1, ...?

 /