NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set global - Změní globální parametry serveru DNS proxy. set interface - Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET

netsh routing ip dnsproxy set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add filter
Přidá filtr paketů do seznamu filtrů.
netsh ras delete authtype
Odstraní typ ověření ze serveru RAS.
netsh firewall show service
Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set.htm
0.062

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Für jede Explorer Ansicht einen eigenen Verzeichnisbaum in Q-Dir?

 /

What is / are printer interfaces?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Wie kann ich ExperienceIndexOK deinstallieren, bzw. entfernen!

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /