netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]enable|disable|default] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které chcete nastavit prohlížení parametrů serveru proxy DNS. mode - Jedna z následujících hodnot: enable: Pro určené rozhraní povoluje server proxy DNS. disable: Pro určené rozhraní zakazuje server proxy DNS. default: Nastavuje server proxy DNS tak, aby pro určené rozhraní použil výchozí hodnoty. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní. Příklady: set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.156
19544

Kein WIA und Twain nach Windows 10 Update in Scan zu PDF, warum!

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Windows-7 Aero aktiviert sich nicht mehr, nachdem es deaktiviert wurde?

 /

Suche einen Maus Hand-Link Cursor, der so geneigt ist, wie die Pfeile von Windows 10, 8.1, 7!

 /

How can i customize the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Kann man außer im Internet eine Suchanfrage zu starten, auch was anderes machen?

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

Wo ist bitte der Nacht-Modus in Windows 10?

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /