NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]enable|disable|default] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které chcete nastavit prohlížení parametrů serveru proxy DNS. mode - Jedna z následujících hodnot: enable: Pro určené rozhraní povoluje server proxy DNS. disable: Pro určené rozhraní zakazuje server proxy DNS. default: Nastavuje server proxy DNS tak, aby pro určené rozhraní použil výchozí hodnoty. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní. Příklady: set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.171
19544

USB 3.2 on old notebooks and laptops

 /

Show SSD, HD USB drives Windows 10, 8.1?

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save as a file!

 /

Is my Windows 10 / 11 up to date?

 /

Download Visual Studio 2019 to create APPs!

 /

Icon Größe speichern aktivieren bei allen MS-Windows-OS!

 /

Single or different pictures to a file!

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 11, 10, how to create?

 /

Find and Open the Internet Options in MS Windows OS!

 /

Kann ich Corona KO an meine Freunde verteilen!

 /

Das FAT32 zu NTFS umwandeln ohne Datenverluste unter Windows 10?

 /