NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Použití: set interface [name=]<řetězec> [[mode=]enable|disable|default] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které chcete nastavit prohlížení parametrů serveru proxy DNS. mode - Jedna z následujících hodnot: enable: Pro určené rozhraní povoluje server proxy DNS. disable: Pro určené rozhraní zakazuje server proxy DNS. default: Nastavuje server proxy DNS tak, aby pro určené rozhraní použil výchozí hodnoty. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní. Příklady: set interface name="Připojení místní sítě" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.14
19544

Can I query the color values ​​in my MS Office with this?

 /

Bildschirmschoner Desktop Uhr mit Hintergrund!

 /

Explorer Downloadordner Ansicht Gruppierung abstellen auf Windows 10!

 /

Data transfer rates for DDR, DDR2, DDR3 and DDR4, how fast?

 /

Continue to use Windows 10, 8.1, ... system keyboard shortcuts!

 /

Long file and directory paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

What is the difference between a directory and a folder?

 /

Create real and digital door notes that are easy to recognize!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Kann ich einen Wiederherstellungspunkt in Windows 10 / 8.1 manuell erstellen?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /