netsh » ras » ipx » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Nastaví, zda budou přenosy sítě IPX od libovolného klienta předány do sítí, k nimž je připojen server RAS. mode - jaký typ přístupu udělit ALL - klienti budou mít přístup k serveru RAS a všem sítím, k nimž je server připojen. SERVERONLY - klienti budou mít přístup pouze k serveru RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET / ACCESS


Quick - Link:
netsh winsock show
Zobrazí informace
netsh routing ip delete persistentroute
Odstraní trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 isatap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/access.htm
0.062
18349

Hilfe, wie kann ich beim Löschen den Papierkorb umgehen?

Can I customize drive letter name in Windows 10 / 11, can I?

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

The settings are apparently stored in the registry, right?

Is there still a classic smart phone excluding internet?

PreventTurnOff: Program startup, when you reactivate the PC, Options?(0)