netsh ğ ras ğ ipx ğ set ğ access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set access ? set access [mod = ] ALL|SERVERONLY Herhangi bir istemciden gelen IPX ağ trafiğinin RAS sunucusunun bağlı olduğu ağlara iletilip iletilmeyeceğini belirtir. mod - sağlanacak erişim türü ALL - istemciler RAS sunucusuna ve bağlı oldukları her ağa ulaşabilir. SERVERONLY - istemciler yalnızca RAS sunucusuna ulaşabilir.

NETSH / RAS / IPX / SET / ACCESS


Quick - Link:
netsh routing ip relay add dhcpserver
Genel DHCP sunucular? listesine DHCP sunucular? ekler
netsh winsock show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip delete persistentroute
Kal?c? statik bir yolu siler.
netsh interface ipv6 isatap help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/access.htm
0.061
18892
Changeable font size and color in the each cmd.exe Tab! Pause the Windows 11 auto updates for up to 5 weeks or more? Windows 11 sometimes appears in mixed languages, why? Resetting network adapters in Windows 11 using the network reset function! Find files and documents on Windows 11 PC? Can I use the old Windows Calculator on Windows 11? Does the alternate command prompt work on Windows 11? Does the alternate command prompt work on Windows 11? Was ist Windows Vista-Aero? Wie kann ich die meisten Corona Viren eliminieren?(0)