NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete persistentroute ? Kullanım: delete persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] Parametreler: Etiket Değer dest - Belirtilen yol için hedef adresi. mask - Hedef adres için alt ağ maskesi. name - Yolun silindiği arabirim. nhop - Yol için sonraki atlama. Bu değer, noktadan noktaya arabirimler üzerindeki yollar için gerekli değildir. Açıklamalar: Belirtilen bir arabirimden kalıcı statik bir yolu siler. Örnekler: delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Çevirmeli Bağlantı" delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Yerel Ağ Bağlantısı" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip delete persistentroute - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? statik bir yolu siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set global
Genel OSPF parametrelerini de?iºtirir.
netsh lan show profiles
Makine üzerinde yap?land?r?lm?º geçerli kablolu profillerin listesini gösterir.
netsh routing ipx show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip autodhcp
`netsh routing ip autodhcp' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
6over4 arabirimi oluºturur.
netsh routing ip rip show global
Genel RIP genel parametrelerini gösterir

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/persistentroute.htm
0.077

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Kann man mit Q-DIR auch suchen, besitzt der Dateimanager eine Suchfunktion?

 /

Deaktivieren des Windows Store in Windows 8.1/10, kann man das?

 /