NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete persistentroute ? Kullanım: delete persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] Parametreler: Etiket Değer dest - Belirtilen yol için hedef adresi. mask - Hedef adres için alt ağ maskesi. name - Yolun silindiği arabirim. nhop - Yol için sonraki atlama. Bu değer, noktadan noktaya arabirimler üzerindeki yollar için gerekli değildir. Açıklamalar: Belirtilen bir arabirimden kalıcı statik bir yolu siler. Örnekler: delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Çevirmeli Bağlantı" delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Yerel Ağ Bağlantısı" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip delete persistentroute - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? statik bir yolu siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set global
Genel OSPF parametrelerini de?iºtirir.
netsh lan show profiles
Makine üzerinde yap?land?r?lm?º geçerli kablolu profillerin listesini gösterir.
netsh routing ipx show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip autodhcp
`netsh routing ip autodhcp' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
6over4 arabirimi oluºturur.
netsh routing ip rip show global
Genel RIP genel parametrelerini gösterir
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/persistentroute.htm

0.077

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

Windows Programme zu Favoriten KO-s hinzufügen für ein schnelles Task-Kill?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Network?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Das facebook.de Kennwort knacken, wenn ich mal das Passwort vergesse?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /