netsh routing ip delete persistentroute - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete persistentroute ? Kullanım: delete persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] Parametreler: Etiket Değer dest - Belirtilen yol için hedef adresi. mask - Hedef adres için alt ağ maskesi. name - Yolun silindiği arabirim. nhop - Yol için sonraki atlama. Bu değer, noktadan noktaya arabirimler üzerindeki yollar için gerekli değildir. Açıklamalar: Belirtilen bir arabirimden kalıcı statik bir yolu siler. Örnekler: delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Çevirmeli Bağlantı" delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Yerel Ağ Bağlantısı" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip delete persistentroute - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? statik bir yolu siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set global
Genel OSPF parametrelerini de?iºtirir.
netsh lan show profiles
Makine üzerinde yap?land?r?lm?º geçerli kablolu profillerin listesini gösterir.
netsh routing ipx show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip autodhcp
`netsh routing ip autodhcp' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
6over4 arabirimi oluºturur.
netsh routing ip rip show global
Genel RIP genel parametrelerini gösterirWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kal?c? statik bir yolu siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/persistentroute.htm
0.156
17367

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Bei Windows 7 DSL (PPPoE) Internet gemeinsam nutzen?

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

Office 2003 installiert, alles funktioniert in Win-7, aber Outlook 2003 nicht?

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

Timestamps?

 /

Un Zip software!

 /