NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete persistentroute ? Použití: delete persistentroute [dest=] [mask=] [name=]<řetězec> [[nhop=]] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. name - Rozhraní, pro které je trasa odstraněna. nhop - Další směrování trasy. Není požadováno u tras nad rozhraními PPP. Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní trvalou statickou trasu. Příklady: delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Telefonické připojení" delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Připojení místní sítě" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip delete persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/persistentroute.htm
0.202
18060

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Can I create a biometric passport photo myself?

 /

Was sind Druckaufträge?

 /

What CPU does my Windows PC have?

 /

Auf den klassischen Windows Defender unter Windows 10 umstellen!

 /

Does Windows 11 also have keyboard shortcuts that I can use?

 /

How can I align the Door Note, for example left-justified?

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

An der FritzBox Seiten sperren bei HTTPS-Abfragen erlauben, aber wie?

 /

Mehrere Zwischenablagen unter Windows nutzen!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Wie kann ich abfragen, ob meine x86 Anwendung gerade unter x64 läuft?

 /