netsh routing ip delete persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete persistentroute ? Použití: delete persistentroute [dest=] [mask=] [name=]<řetězec> [[nhop=]] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. name - Rozhraní, pro které je trasa odstraněna. nhop - Další směrování trasy. Není požadováno u tras nad rozhraními PPP. Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní trvalou statickou trasu. Příklady: delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Telefonické připojení" delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Připojení místní sítě" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip delete persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set global
Změní globální parametry protokolu OSPF.
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/persistentroute.htm
0.202
18060

Alle freigegebenen Ordner unter Windows-10 sehen, anzeigen?

 /

Can I remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /

What are variables?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons!

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, can I create?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

Image / Scan: Fit to the Page or Crop to the PDF Page!

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /

Select directory from List View enable, turn off?

 /

Wie kann ich das Windows-7 Aero schneller machen, ohne es zu deaktivieren?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /