NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » 6over4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add 6over4tunnel ? Použití: add 6over4tunnel [interface=]<řetězec> [localaddress=] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - popisný název pro rozhraní; localaddress - adresa IPv4 pro zapouzdření; store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí); Poznámky: Vytvoří rozhraní typu 6over4 pomocí zadané adresy IPv4. Příklad: add 6over4tunnel "Private" 10.1.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / 6OVER4TUNNEL

netsh interface ipv6 add 6over4tunnel - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří rozhraní typu 6over4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, 6over4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Vytvoří rozhraní typu 6over4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/6over4tunnel.htm
0.156
16989

Wenn ich zwischen HDMI Switcher wechsle, werden die Icons neu angeordnet!

 /

Quickly insert smileys or emojis in MS Office Word, Excel!

 /

Wie kann ich das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt starten CMD, mit Beispiele?

 /

Try Malwarebytes for Malware!

 /

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

 /

Wie kann ich in Win-7 die Benutzerkontensteuerung einstellen, bzw. die Benachrichtigungshäufigkeit bei Programmen?

 /

Command line to customize the drive label of a drive!

 /

How can I restart MS Windows Explorer, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...?

 /

What is a char?

 /

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

What is a nettop?

 /