NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » 6over4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add 6over4tunnel ? Sposób użycia: add 6over4tunnel [interface=] [localaddress=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Przyjazna nazwa dla interfejsu. localaddress - Adres IPv4 dla hermetyzacji. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Tworzy interfejs 6over4, używając określonego adresu IPv4. Przykład: add 6over4tunnel "Prywatny" 10.1.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / 6OVER4TUNNEL

netsh interface ipv6 add 6over4tunnel - Windows 2000/XP - polecenie Tworzy interfejs 6over4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, 6over4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/6over4tunnel.htm

0.062

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Where is my computer on windows 8.1 to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Nach einem Rückspielen des WIN 7 Images habe ich nicht die aktuellen Einstellungen?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /