NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » 6over4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add 6over4tunnel ? Sposób użycia: add 6over4tunnel [interface=] [localaddress=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Przyjazna nazwa dla interfejsu. localaddress - Adres IPv4 dla hermetyzacji. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Tworzy interfejs 6over4, używając określonego adresu IPv4. Przykład: add 6over4tunnel "Prywatny" 10.1.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / 6OVER4TUNNEL

netsh interface ipv6 add 6over4tunnel - Windows 2000/XP - polecenie Tworzy interfejs 6over4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, 6over4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/6over4tunnel.htm

0.062

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10 (position)?

 /

Wie benutzt man die Windows 10 Password Reset-Diskette?

 /

Windows 10 Update und Ordnerschutz aus- und einschalten, aber wie?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Windows 10 change password, remove, or set a new password, but where?

 /