NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Použití: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametry: Parametr Hodnota 6over4 - určuje, zda jsou vytvářena rozhraní typu 6over4; v4compat - určuje, zda jsou povoleny adresy kompatibilní s verzí 4. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje různé typy již nepoužívaných funkcí. Výchozí hodnota všech parametrů je disabled (zakázáno). Příklady: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav již nepoužívaných funkcí. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm
0.077

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

How to start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Klassische Adressleiste unter Windows-10!

 /

Can I disable the lock screen Windows 8.1 (remove)?

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /