NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Použití: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametry: Parametr Hodnota 6over4 - určuje, zda jsou vytvářena rozhraní typu 6over4; v4compat - určuje, zda jsou povoleny adresy kompatibilní s verzí 4. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje různé typy již nepoužívaných funkcí. Výchozí hodnota všech parametrů je disabled (zakázáno). Příklady: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav již nepoužívaných funkcí. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm

0.077

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

How to view all shared folders on Windows-10?

 /

Ist ein Update Installation von Windows XP auf Vista möglich?

 /

Windows protected your PC!?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Maus-Doppelklick-Problem bei Windows 10, wie kann man das beheben?

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 8, 10 taskbar (turn off)?

 /