NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Použití: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametry: Parametr Hodnota 6over4 - určuje, zda jsou vytvářena rozhraní typu 6over4; v4compat - určuje, zda jsou povoleny adresy kompatibilní s verzí 4. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje různé typy již nepoužívaných funkcí. Výchozí hodnota všech parametrů je disabled (zakázáno). Příklady: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav již nepoužívaných funkcí. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm
0.077

Windows-10 Eingabeaufforderung, bzw. cmd.exe als Administrator starten!

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

In der Vista Systemsteuerung fehlen viele Einstelloptionen. Wie kann ich die zurückbekommen?

 /

What is compiling (compiler)?

 /

Was ist der beste Weg, um meinen Computer zu sichern?

 /