NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. delete - Kimlikleri ve grupları siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. show - Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p idmgr' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Belirtilen arabirimden NAT'? kald?r?r.
netsh interface portproxy set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx rip add filter
Süzgeç listesine bir iletişim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras ipx set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip set dns
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler.
netsh routing ip relay install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.062

Is the Aero Desktop Clock for Android or Linux, Ad Free?

 /

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

Wird der Explorer Q-Dir auf Windows-8 und 10 funktionieren?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

What is an EXE file?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

Looking for a USB Floppy Emulator on Windows 10?

 /