NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. delete - Kimlikleri ve grupları siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. show - Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p idmgr' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Belirtilen arabirimden NAT'? kald?r?r.
netsh interface portproxy set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx rip add filter
Süzgeç listesine bir iletişim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras ipx set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip set dns
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler.
netsh routing ip relay install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.108

Vertrauenswürdige Quelle?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Ordner-Gruppierung deaktivieren in Windows 8, 8.1 und Win 10?

 /

Windows-Server 2012 direkte Download Links plus Testversionen!

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /