netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. delete - Kimlikleri ve grupları siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. show - Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p idmgr' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Belirtilen arabirimden NAT'? kald?r?r.
netsh interface portproxy set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx rip add filter
Süzgeç listesine bir iletişim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras ipx set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip set dns
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler.
netsh routing ip relay install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh p2p idmgr' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.124
14558

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /

Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer!

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Permanently turn off Windows 10 Defender!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

Nur ein paar Programme, Nenad?

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

Windows is being prepared - depends on Windows 10 reboot?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/10!

 /