NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. delete - Kimlikleri ve grupları siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. show - Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p idmgr' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Belirtilen arabirimden NAT'? kald?r?r.
netsh interface portproxy set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx rip add filter
Süzgeç listesine bir iletişim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras ipx set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip set dns
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler.
netsh routing ip relay install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh p2p idmgr' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.14
14558

Can I customize what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

What is an algorithm?

 /

Blätter auf dem Windows Desktop!

 /

Wie kann ich QuickTextPaste minimiert (To-Tray) starten?

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

Why is the program name not Auto Hot Keys for Windows OS?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

In Windows 11 weitere Windows-Features aktivieren / deaktivieren!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

Here's how to reinstall Windows 10 without bloatware!

 /

How to find auto startup folder in Windows 10/11 (Where is it)?

 /

Move across the File Explorer Menus and change settings on Windows OS!

 /