NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. delete - Sletter identiteter og grupper. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser identitetsrelaterede oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Fjerner NAT fra den angivne gr?nseflade.
netsh interface portproxy set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh routing ipx rip add filter
Tilf?jer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm

0.061

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /

How can I change the language in Windows 10?

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /