netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. delete - Sletter identiteter og grupper. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser identitetsrelatert informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ipx rip add filter
Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras ipx set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip set dns
Angir DNS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.109
14023

Bei PowerPoint erscheint noch immer die original Erstellzeit?

 /

Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Auto expand the directorys in Windows 10 MS-Explorer, can I?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

Can I turn off or enable hibernate in windows 7?

 /

Auf Windows 8.1/ 10 Administrator CMD Eingabeaufforderung am Desktop erstellen?

 /

Kann man das klassische Design in Windows 10 aktivieren!

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Wie versetze ich Windows 10 in den Schlafmodus (Energie sparen)?

 /