netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. delete - Sletter identiteter og grupper. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser identitetsrelatert informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet.
netsh interface portproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ipx rip add filter
Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras ipx set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip set dns
Angir DNS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.171
14023

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Finden Sie den Datenträger-Manager in der Computer Verwaltung unter Windows-10!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Uninstall The-Aero-Clock, can I?

 /

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

run, runx, runa, runX, runA Tastenkürzel zum Starten von Programmen! Beispiele?

 /

The created file can not be compressed!

 /

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

 /

Neuberechnen des Windows Leistungsindex jederzeit (10, 8.1)!

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /