NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. delete - Usuwa tożsamości i grupy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. show - Wyświetla informacje dotyczące tożsamości. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras ip show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm

0.077

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /

How to find the Windows 8 fonts and the fonts folder?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

Soll ich den Energiesparmodus ausschalten in Windows 7, oder anlassen?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Windows-Explorer als Standard Dateimanager!

 /