NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. delete - Usuwa tożsamości i grupy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. show - Wyświetla informacje dotyczące tożsamości. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras ip show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.046

Tray-Funktion, um eine Windows-Desktop-Farbe zu ermitteln!

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

Switch Language in Windows-7 (install, change, add)?

 /

What is USB (interface)?

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /