NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. delete - Usuwa tożsamości i grupy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. show - Wyświetla informacje dotyczące tożsamości. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add interface
Konfiguruje NAT w określonym interfejsie.
netsh interface portproxy delete v4tov6
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras ip show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm

0.03

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Problem mit Pfad zur eigenen ini Datei mit Anführungszeichen!

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, how to?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Managing Layout profiles (Windows Desktops)!

 /

Ein mit PowerQuest Partition Magic 8.0 zusammengeführter Ordner kann nicht gelöscht werden?

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /