NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. delete - Odstraní identity a skupiny. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace týkající se identity. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.265
12834

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Der Bildschirm geht zu schnell an und aus am Windows-10 PC, warum?

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Neue Explorer Tab im Quad-Explorer!

 /

Double click at any blank space, the directory goes upwards!

 /

What are variables?

 /

Windows Druckreihenfolge ändern für Programme!

 /

Desktop Shortcut for Drives Safely Remove and Eject!

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Windows 8.1 und 10 cmd.exe / Eingabeaufforderung im administrativen Modus starten?

 /

Command prompt, customize CMD settings, color, font, ...?

 /