NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. delete - Odstraní identity a skupiny. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace týkající se identity. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.14

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Die Systemsteuerung im Arbeitsplatz ist verschwunden, was kann ich machen?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

Verzeichnisstruktur ohne Dateien kopieren CMD.EXE?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /

Wie kann ich bei Windows 8.1 u. 10 erkennen, ob ich Windows x32/x86, oder x64 Edition habe?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /