NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. delete - Odstraní identity a skupiny. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace týkající se identity. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.156
12834

Windows 11 login with PIN and without PIN?

 /

The category Office on Software OK (make everyday office life easier)!

 /

Falsche Erkennung von CPU Hersteller sowie Baureihe i5, i9, warum?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

Wie lange dauert die Installation von Windows 8.1 und 8?

 /

Suche nach einem Sperrbildschirm-Verhinderer ist nicht notwendig!

 /

Wie beendet man hängender Programme in Windows 10/11?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8.1 and 10! 

 /

Rechtschreibprüfung in Chrome aktivieren, aber wie?

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /