NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. delete - Odstraní identity a skupiny. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace týkající se identity. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.171
12834

Kann ich es auch am Windows 11 Desktop schneien lassen und weiter verwenden?

 /

Help Windows 11 and 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

Format a formatted HDD or SSD to NTFS!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Command line arguments in the command prompt with examples!

 /

Should I use a single color desktop color or a background image?

 /

Schriftart in PowerShell anpassen und weitere hinzufügen, aber wie?

 /

Die Coronaviren sind zu Makroviren mutiert!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /