NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. delete - Odstraní identity a skupiny. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. show - Zobrazí informace týkající se identity. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm

0.077

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /

Preview the PDF output file!

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7 achten?

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /