netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Kullanım: set dns [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. source - Aşağıdaki değerlerden biri: dhcp: Belirli arabirim için DNS sunucularını yapılandırmak üzere kaynak olarak DHCP hizmetini atar. static: DNS sunucularını yapılandırmak için kaynağı statik yapılandırma olarak atar. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Bir DNS sunucusu için bir IP adresi. none: DNS sunucuları listesini temizler. register - Aşağıdaki değerlerdin birisi: none: Dinamik DNS kaydını devre dışı bırakır. primary: Yalnızca birincil DNS sonekinde kaydolur. both: birincil DNS sonekiyle birlikte bağlantıya özgü soneki altında kaydolur. Açıklamalar: DNS sunucusu yapılandırmasını DHCP veya statik moda ayarlar. Belirtilen arabirim için DNS sunucusu IP adresleri statik listesi yapılandırılırken 'addr' seçeneği yalnızca kaynak 'static' olduğunda kullanılabilir. Örnekler: set dns name="Yerel Ağ Bağlantısı" source=dhcp set dns "Yerel Ağ Bağlantısı" static 10.0.0.1 primary

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Komutları DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde devre d?º? b?rak?r
netsh p2p idmgr dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh add helper
Bir yard?mc? DLL yükler.
netsh routing ip dnsproxy
`netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface ipv6 isatap show
Bilgileri gösterir.
netsh routing ip set persistentroute
Kal?c? statik bir yolu de?iºtirir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.14
16093

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 how to modify, customize or disable?

 /

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay

 /

Auto Expand des Schnellzugriffsordners in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

Move across the File Explorer Menus and customize settings!

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

Erstelle Datei und Internet Explorer Tastaturkürzel für alle Windows OS!

 /

What is an EXE file?

 /