NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Kullanım: set dns [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. source - Aşağıdaki değerlerden biri: dhcp: Belirli arabirim için DNS sunucularını yapılandırmak üzere kaynak olarak DHCP hizmetini atar. static: DNS sunucularını yapılandırmak için kaynağı statik yapılandırma olarak atar. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Bir DNS sunucusu için bir IP adresi. none: DNS sunucuları listesini temizler. register - Aşağıdaki değerlerdin birisi: none: Dinamik DNS kaydını devre dışı bırakır. primary: Yalnızca birincil DNS sonekinde kaydolur. both: birincil DNS sonekiyle birlikte bağlantıya özgü soneki altında kaydolur. Açıklamalar: DNS sunucusu yapılandırmasını DHCP veya statik moda ayarlar. Belirtilen arabirim için DNS sunucusu IP adresleri statik listesi yapılandırılırken 'addr' seçeneği yalnızca kaynak 'static' olduğunda kullanılabilir. Örnekler: set dns name="Yerel Ağ Bağlantısı" source=dhcp set dns "Yerel Ağ Bağlantısı" static 10.0.0.1 primary

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Komutları DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde devre d?º? b?rak?r
netsh p2p idmgr dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh add helper
Bir yard?mc? DLL yükler.
netsh routing ip dnsproxy
`netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface ipv6 isatap show
Bilgileri gösterir.
netsh routing ip set persistentroute
Kal?c? statik bir yolu de?iºtirir.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.155

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (directory tree view show)?

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, can I?

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /

Can I use CMD NET use HELP?

 /

How to Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /