NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set dns ? Kullanım: set dns [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none [[register=]none|primary|both] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. source - Aşağıdaki değerlerden biri: dhcp: Belirli arabirim için DNS sunucularını yapılandırmak üzere kaynak olarak DHCP hizmetini atar. static: DNS sunucularını yapılandırmak için kaynağı statik yapılandırma olarak atar. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Bir DNS sunucusu için bir IP adresi. none: DNS sunucuları listesini temizler. register - Aşağıdaki değerlerdin birisi: none: Dinamik DNS kaydını devre dışı bırakır. primary: Yalnızca birincil DNS sonekinde kaydolur. both: birincil DNS sonekiyle birlikte bağlantıya özgü soneki altında kaydolur. Açıklamalar: DNS sunucusu yapılandırmasını DHCP veya statik moda ayarlar. Belirtilen arabirim için DNS sunucusu IP adresleri statik listesi yapılandırılırken 'addr' seçeneği yalnızca kaynak 'static' olduğunda kullanılabilir. Örnekler: set dns name="Yerel Ağ Bağlantısı" source=dhcp set dns "Yerel Ağ Bağlantısı" static 10.0.0.1 primary

NETSH / INTERFACE / IP / SET / DNS

netsh interface ip set dns - Windows 2000/XP - Komutları DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay delete interface
DHCP Aktar?m Arac?s?'n? arabirim üzerinde devre d?º? b?rak?r
netsh p2p idmgr dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh add helper
Bir yard?mc? DLL yükler.
netsh routing ip dnsproxy
`netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface ipv6 isatap show
Bilgileri gösterir.
netsh routing ip set persistentroute
Kal?c? statik bir yolu de?iºtirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/dns.htm
0.249
16093

Fonts Print Overview!

 /

On Windows 8.1 and 10, how to turn off the Internet?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Die silberne Aero Uhr für Windows-Desktops für alle Betriebssysteme!

 /

Can crashes occur when using 32-bit programs on Windows 10?

 /

Windows 10 1803 - 2004 Spring Creators und Redstone Update hängt!

 /

Directory expression Treelist directory structure!

 /

IRQ-Konflikt, was ist das bitte?

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

Wie erstelle ich eine Windows 7 Passwort (Kennwort) Reset Diskette, oder CD?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Turn off Google Chrome auto update on Windows 10!

 /