NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Format: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den bestemte grænseflade som du vil indstille visning af DNS-proxyparametre for. mode - En af følgende værdier: enable: Akiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. disable: Deaktiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. default: Indstiller DNS proxy til at bruge standard- indstillingerne på den angivne grænseflade. Bemærkninger: Viser DNS-proxykonfigurationen for en angivet grænseflade. Eksempel: set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p idmgr show identities
Viser en liste over identiteter.
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.062

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Per CMD die CPU auf 64 bit ändern, ist sowas möglich?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /