NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Format: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den bestemte grænseflade som du vil indstille visning af DNS-proxyparametre for. mode - En af følgende værdier: enable: Akiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. disable: Deaktiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. default: Indstiller DNS proxy til at bruge standard- indstillingerne på den angivne grænseflade. Bemærkninger: Viser DNS-proxykonfigurationen for en angivet grænseflade. Eksempel: set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh p2p idmgr show identities
Viser en liste over identiteter.
netsh bridge install
Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.218
18883

Defragmenter in Windows 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

Das ist ein Privater Parkplatz als kurze Auto Notiz!

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /

Time display, date display, right, left, side by side on the desktop!

 /

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

 /

Where can I find the quick settings in Windows 11?

 /

You can easy get a Pixel Color from you Desktop!

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer 11, 10!

 /

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Was ist eine Quantentheorie!

 /

Kann ich die Desktop Uhr Problemlos von meinem Windows entfernen!

 /