netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Format: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den bestemte grænseflade som du vil indstille visning af DNS-proxyparametre for. mode - En af følgende værdier: enable: Akiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. disable: Deaktiverer DNS proxy på den angivne grænseflade. default: Indstiller DNS proxy til at bruge standard- indstillingerne på den angivne grænseflade. Bemærkninger: Viser DNS-proxykonfigurationen for en angivet grænseflade. Eksempel: set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.108
18883

Das Desktop Notizen Programm ist in der falschen Sprache?

Can I map a network drive under Windows 11?

Use the old file explorer in Windows 11?

Block audio devices under Windows 11 for applications!

In Windows 11 Microsoft account to local user and back!

Is it possible to roll back a Windows driver?(0)