NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show filter - Wyświetla listę filtrów protokołu. show global - Wyświetla globalną konfigurację protokołu. show interface - Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm
0.186
15421

Image comparison software windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

 /

Can I start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Bug mit Zeitzonen / Sommerzeit / Dateizeit!

 /

Try the Dark Theme on Windows 11 and 10!

 /

Speed ​​dial key and key combination difference?

 /

The stopwatch window menu is annoying when the clock is reduced!

 /

Local user and Microsoft account under Windows 11, 10, ... Difference?

 /

Windows 11 the folder options in the file explorer!

 /

Corona KO 3D virus high score table!

 /

Exclude directorys from the search that should not be printed?

 /