NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show global ? Obiekt GLOBAL jest używany do konfigurowania ustawień globalnych protokołu SAP. Składnia polecenia: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] poziom] Gdzie: poziom - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ipx sap show global - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla globalną konfigurację protokołu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP interfejsu protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Wylicza nazwę elementu równorzędnego w określonej chmurze.
netsh diag show ieproxy
Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer.
netsh routing ip nat delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla globalną konfigurację protokołu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show/global.htm
0.296
17946

Open the location of a Program / APP in Windows-10 (path, folder)?

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

Fastest way to a Quick-ly scan for malware and spyware on Windows-10!

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

The Edge Browser hangs, cannot be closed on Windows 10!

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

What is a Zip Folder Directory?

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /