NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show global ? Objektet GLOBAL bruges til at konfigurere globale SAP-indstillinger. Kommandoformat: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] niveau] Hvor: niveau - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ipx sap show global - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser konfigurationen af den globale protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add address
F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade.
netsh routing ip rip show globalstats
Viser global RIP-statistik.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registreringen af peer-navne.
netsh diag show dhcp
Viser DHCP-servere for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip nat add h323
Aktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show/global.htm

0.093

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Tray-Funktion, um eine Windows-Desktop-Farbe zu ermitteln!

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Popup Menus in the File Manager!

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /