netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add address ? Format: add address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Den IPv6-adresse, der skal tilføjes. type - En af følgende værdier: unicast: Tilføjer en unicast-adresse (standard). anycast: Tilføjer en anycast-adresse. validlifetime - Den levetid, hvor adressen er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor adressen er foretrukken. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Føjer en IPv6-adresse til en angivet grænseflade. Tidsværdier kan angives i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Eksempel: add address "Privat" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ADDRESS

netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics
?ndringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten.
netsh diag ping ieproxy
Send pingsignal til Internet Explorers proxyserver.
netsh routing ip igmp show grouptable
Viser IGMP-v?rtsgruppetabel for en multicast-gruppe.
netsh interface ipv6 show privacy
Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh routing ipx delete filter
Sletter et pakkefilter fra listen med filtre.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/address.htm
0.14
16478

Das 7-zip Kontextmenü geht nicht in Q-Dir unter Windows 10 x64

 /

How to find desktop folders from all users on Windows 10?

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Windows 8.1 or 10 to Extend test period in or delay activation tool!

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

Neue Verknüpfung ohne "Verknüpfung mit" im Namen unter Windows!

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

Leaves on the windows desktop!

 /

Can I find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /