netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add address ? Format: add address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Den IPv6-adresse, der skal tilføjes. type - En af følgende værdier: unicast: Tilføjer en unicast-adresse (standard). anycast: Tilføjer en anycast-adresse. validlifetime - Den levetid, hvor adressen er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor adressen er foretrukken. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Føjer en IPv6-adresse til en angivet grænseflade. Tidsværdier kan angives i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Eksempel: add address "Privat" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ADDRESS

netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics
?ndringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten.
netsh diag ping ieproxy
Send pingsignal til Internet Explorers proxyserver.
netsh routing ip igmp show grouptable
Viser IGMP-v?rtsgruppetabel for en multicast-gruppe.
netsh interface ipv6 show privacy
Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh routing ipx delete filter
Sletter et pakkefilter fra listen med filtre.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/address.htm
0.124
16478

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Wie kann ich die Desktop Fenster sinnvoll anordnen?

 /

Pakete verfolgen und über das Internet oder das LAN folgen!

 /

Keyboard Shortcut to Run as admin in RUN-Command Dialog?

 /

Quad-Explorer: Ordner-Größe in der Status-Leiste sehen!

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Can I customize the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!

 /

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Regel die verhindert dass der Rechner während eines Downloads in den Standby geht?

 /