netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add address ? Kullanım: add address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. address - Eklenecek IPv6 adresi. type - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: Tek noktaya yayın adresi ekler (varsayılan). anycast: Her noktaya yayın adresi ekler. validlifetime - Adresin geçerli olduğu etkin kalma süresi. Varsayılan değer sonsuzdur. preferredlifetime - Adresin tercih edilme süresi. Varsayılan değer sonsuzdur. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir arabirime IPv6 adresi ekler. Zaman değerleri gün, saat, dakika ve saniye olarak belirtilebilir; örn. 1d2h3m4s. Örnek: add address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / ADDRESS

netsh interface ipv6 add address - Windows 2000/XP - Komutları Arabirime IPv6 adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics
`netsh p2p pnrp diagnostics' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh diag ping ieproxy
Internet Explorer proxy'sine ping yapar.
netsh routing ip igmp show grouptable
Çok noktaya yay?n grunbu için IGMP ana makineler grup tablosunu göster
netsh interface ipv6 show privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx delete filter
Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler.
netsh ras help
Komutlar?n bir listesini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirime IPv6 adresi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/address.htm
0.233
15495

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Unterschied zwischen Plotter und Drucker?

 /

Datum und Uhrzeit Format in QuickTextPaste!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Unterschied zwischen Plotter und Drucker?

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging on Windows 10?

 /

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

What is a search history?

 /

Export file time and conveniently edit or modify in Excel or Calc!

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Wie kann ich die Windows Bildschirmauflösung feststellen?

 /