NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipstats ? Sposób użycia: show ipstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania statystyki protokołu IP. Uwagi: wyświetla informacje o statystyce protokołu IP. Przykłady: show ipstats show ipstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPSTATS

netsh interface ip show ipstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla statystykę protokołu IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipstats.htm
0.125
16692

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Make an admin account to a standard user on Windows 10/11!

 /

Generate random numbers in the command prompt or batch file!

 /

Can I still use the ping command under Windows 11?

 /

Terminate APPs, applications on Windows 11, 10, ...!

 /

Watch second hand on Windows 11, 10, 8.1, 7 desktop!

 /

Can I still test my hard drives on MS Windows 11 OS!

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Was sind Bild-Formate?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10/11!

 /

Folder comparisons in Quad Explorer Q-Dir for Windows?

 /

What is office?

 /