NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » rtmroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show rtmroutes ? Sposób użycia: show rtmroutes [[operator=]matching|shorterthan|longerthan] [[dest=] [mask=]] [[view=]unicast|multicast|both] [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static] Parametry: Etykieta Wartość operator - Jedna z następujących wartości: matching: pokazuje trasy pasujące do podanego miejsca docelowego shorterthan: pokazuje trasy krótsze niż miejsce docelowe longerthan: pokazuje trasy dłuższe niż miejsce docelowe dest - Adres IP miejsca docelowego mask - Wartość maski podsieci dla adresu IP miejsca docelowego view - Jedna z następujących wartości: unicast: wyświetla tylko trasy używane do emisji pojedynczej multicast: wyświetla tylko trasy używane do emisji wielokrotnej both: wyświetla zarówno trasy emisji pojedynczej, jak i multiemisji (domyślne) protokół - Pokazuje tylko trasy dodane przez określony protokół routingu Uwagi: wyświetla trasy w tabeli routingu. Informacje wyświetlane dla tego polecenia składają się z: Pole Opis ---- ---- Prefix - Prefiks adresu w zapisie CIDR (Classless Internet Domain Routing), na przykład 10.0.0.1/8 Protocol - Protokół, który dodał trasę Prf - Wartość preferencyjna trasy Met - Podstawowa wartość metryki trasy, używana do przerywania powiązań między jednakowymi trasami o jednakowych preferencjach Gateway - Adres IP następnego przeskoku używanego do przekazywania dalej Vw - Lista widoków (U=emisja pojedyncza, M=multiemisja) Interface - Interfejs wskazywany i używany przez daną trasę Przykłady: show rtmroutes show rtmroutes sh 10.0.0.1 show rtmroutes lo 172/8 Pierwsze polecenie wyświetla wszystkie trasy z tabeli routingu. Drugie polecenie wyświetla wszystkie trasy krótsze niż 10.0.0.1, a trzecie polecenie - wszystkie trasy w poddrzewie 172.0.0.0/8.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / RTMROUTES

netsh routing ip show rtmroutes - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla trasy w tabeli routingu / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, rtmroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip relay set global
Ustawia parametry globalne dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
netsh p2p pnrp
Zmiany w kontekście `netsh p2p pnrp'.
netsh bridge show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip dnsproxy show
Wyświetla informacje.
netsh interface ipv6 set interface
Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla trasy w tabeli routingu / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/rtmroutes.htm
0.202
16304

Neue Line in Quick text Paste und Leerzeichen am Ende? (\n und nc)

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Safely remove hardware if icon is missing, it works on Windows 10, 8.1, ...! 

 /

Full versions and volume licenses difference?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /