NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » rtmroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show rtmroutes ? Bruk: show rtmroutes [[operator=]matching|shorterthan|longerthan] [[dest=] [mask=]] [[view=]unicast|multicast|both] [[proto=]protokoll] Parametere: Merke Verdi operator - En av følgende verdier: matching: vis ruter som tilsvarer angitt mål shorterthan: vis ruter som er kortere enn målet longerthan: vis ruter som er lengre enn målet dest - IP-adressen til målet mask - Nettverksmaskeverdien til mål-IP-adressen view - En av følgende verdier: unicast: vis bare ruter som brukes for unicast multicast: vis bare ruter som brukes for multicast both: vis både unicast- og multicast-ruter (standard) protocol - Vis bare ruter som er lagt til av angitt ruteprotokoll Kommentarer: Viser mål i rutetabellen. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Prefiks - Adresseprefikset, i CIDR-notasjon (Classless Internet Domain Routing). Eksempel: 10.0.0.1/8 Protokoll - Protokollen som la til ruten Ftr - Foretrukkenhetsverdien til ruten Met - Den primære metrikkverdien til ruten, brukes til å skille mellom like ruter med lik foretrukkenhet Gateway - IP-adressen til det neste hoppet som brukes til videresending Vw - Liste over visninger (U=unicast, M=multicast) Grensesnitt - Grensesnittet som ruteren pekker til og bruker Eksempler: show rtmroutes show rtmroutes sh 10.0.0.1 show rtmroutes lo 172/8 Den første kommandoen brukes til å vise alle prefikser i rutetabellen. Den andre kommandoen viser alle prefikser kortere enn 10.0.0.1, og den tredje kommandoen brukes til å vise alle prefikser i undertreet 172.0.0.0/8.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / RTMROUTES

netsh routing ip show rtmroutes - Windows 2000/XP - kommando Viser ruter i rutetabellen / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, rtmroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show
Viser informasjon.
netsh routing ip relay set global
Angir globale parametere for DHCP Relay-agent
netsh p2p idmgr show stats
Viser identitetsstatistikk.
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/rtmroutes.htm
0.125

How to translate DesktopOK in your language!

 /

Vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen im Windows 8.1 Explorer!

 /

Verwaltung, bzw. administrative Tools in Windows-10 öffnen!

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Virtuellen Computer / Server unter Windows mit Hyper-V Manager?

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /