netsh routing ip show rtmroutes - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » rtmroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show rtmroutes ? Bruk: show rtmroutes [[operator=]matching|shorterthan|longerthan] [[dest=] [mask=]] [[view=]unicast|multicast|both] [[proto=]protokoll] Parametere: Merke Verdi operator - En av følgende verdier: matching: vis ruter som tilsvarer angitt mål shorterthan: vis ruter som er kortere enn målet longerthan: vis ruter som er lengre enn målet dest - IP-adressen til målet mask - Nettverksmaskeverdien til mål-IP-adressen view - En av følgende verdier: unicast: vis bare ruter som brukes for unicast multicast: vis bare ruter som brukes for multicast both: vis både unicast- og multicast-ruter (standard) protocol - Vis bare ruter som er lagt til av angitt ruteprotokoll Kommentarer: Viser mål i rutetabellen. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Prefiks - Adresseprefikset, i CIDR-notasjon (Classless Internet Domain Routing). Eksempel: 10.0.0.1/8 Protokoll - Protokollen som la til ruten Ftr - Foretrukkenhetsverdien til ruten Met - Den primære metrikkverdien til ruten, brukes til å skille mellom like ruter med lik foretrukkenhet Gateway - IP-adressen til det neste hoppet som brukes til videresending Vw - Liste over visninger (U=unicast, M=multicast) Grensesnitt - Grensesnittet som ruteren pekker til og bruker Eksempler: show rtmroutes show rtmroutes sh 10.0.0.1 show rtmroutes lo 172/8 Den første kommandoen brukes til å vise alle prefikser i rutetabellen. Den andre kommandoen viser alle prefikser kortere enn 10.0.0.1, og den tredje kommandoen brukes til å vise alle prefikser i undertreet 172.0.0.0/8.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / RTMROUTES

netsh routing ip show rtmroutes - Windows 2000/XP - kommando Viser ruter i rutetabellen / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, rtmroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show
Viser informasjon.
netsh routing ip relay set global
Angir globale parametere for DHCP Relay-agent
netsh p2p idmgr show stats
Viser identitetsstatistikk.
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser ruter i rutetabellen / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/rtmroutes.htm
0.171
15310

After auto update, many programs do not work in W10?

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

Was ist ein Tablet?

 /

Könnte man in den einzelnen Fenstern nicht den \.. Ordner (eins nach oben) mit einblenden?

 /

Programm Parameter, bzw. Windows Commando-Linie Optionen!

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Easy Turn Off and On the Lock Screen with NoLockScreen.OK!

 /

Disable the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /