NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show filter - Wyświetla listę filtrów protokołu. show global - Wyświetla globalną konfigurację protokołu. show interface - Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm

0.14

Wie kann ich QuickTextPaste minimiert (To-Tray) starten?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

Muß ich mir für Windows 7 schon wieder einen neuen Rechner kaufen?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /