NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show filter - Wyświetla listę filtrów protokołu. show global - Wyświetla globalną konfigurację protokołu. show interface - Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm
0.062

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

Das Windows Server 2008 2012 Kennwort macht mich verrückt?

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Geöffnete Pfade im Verlauf vom Explorer Ansicht direkt auswählen!

 /

Wie mache ich einen Windows Screenshot?

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /