NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show filter - Wyświetla listę filtrów protokołu. show global - Wyświetla globalną konfigurację protokołu. show interface - Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm
0.093

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Windows

 /

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

How to change the windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Bei Programmproblemen von Windows 7 64 bit auf eine 32 bit Version wechseln?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Wie man den Maus Cursor mit Tastatur steuert unter Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Kann man in Windows-7/10 auch weitere Windows Komponenten hinzufügen, bzw. entfernen?

 /