NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show filter - İletişim kuralları süzgeç listesini görüntüler. show global - Genel iletişim kuralı yapılandırmasını gösterir. show interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını görüntüler.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
IP a?-ortam eşleştirmelerini görüntüler.
netsh routing ip relay show interface
Arabirime özgü DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud set
Yap?land?rma parametrelerini ayarlar.
netsh diag
`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 set route
Yönlendirme parametrelerini de?iştirir.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm
0.015

Wo finde ich die Problembehandlung in Windows-7,es soll Probleme erkennen und beheben können?

 /

Wie wird die Qualität der gescannten PDF-Datei geändert?

 /

Can Q-Dir displays the folder size information?

 /

Hinzufügen von Windows-7 Desktop Gadgets (Minianwendungen) zu Windows 8.1 / 10!

 /