NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show filter - İletişim kuralları süzgeç listesini görüntüler. show global - Genel iletişim kuralı yapılandırmasını gösterir. show interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını görüntüler.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
IP a?-ortam eşleştirmelerini görüntüler.
netsh routing ip relay show interface
Arabirime özgü DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud set
Yap?land?rma parametrelerini ayarlar.
netsh diag
`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 set route
Yönlendirme parametrelerini de?iştirir.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm

0.062

Upgrade Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10, alles was Sie wissen sollten?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Wie kann ich im Win-7 Basisdesign die Fensterfarbe ändern, bzw. anpassen?

 /

Mein PC ist zu heiß, was soll ich machen?

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /